Geld en politiek: de struikelblokken van de kenniseconomie

Brave Browser / Ad-free and secure surfing

Ad-free and secure browsing with Brave

//Eveneens gepubliceerd op sargasso.nl//

Na het verschijnen van het artikel ‘Wie kritisch kijkt, ziet dat het beter kan.’ in Het Parool van 16 oktober waarin staat dat De Zeitgeist Beweging voor een maatschappij zonder geld staat, kreeg ik onderstaande reactie. Zonder beredenering komt ‘het afschaffen van geld’ inderdaad ‘naïef’ over. In een interview en krantenartikel kan je niet altijd alles even goed belichten. Geheel begrijpelijk en bij deze alsnog.

“Ik ben helemaal voor een fundamentele verandering maar het idee dat het afschaffen van geld e.e.a. kan oplossen is naïef. Geld is slechts een ruilmiddel kan zelf nooit de veroorzaker zijn van de ongelijkheid in de wereld. Het gaat om wie (direct of indirect) de grond in handen heeft. Iedereen kan werken als hij/zij toegang krijgt tot grond!”

Het doel is in zijn geheel niet het afschaffen van geld. Het is een gevolg van een veel bredere visie die uiteindelijk geld overbodig zal maken. Geld is een uitdrukking van schaarste en hoe schaarser iets is of hoe meer arbeid iets kost, hoe meer geldwaarde het heeft. In de negentiende eeuw, een eeuw waarin reële schaarste was, gaf geld zo een goede uitdrukking van de reële waarde aan. Nu echter hebben we de technologische kennis en automatisering die ons -op duurzame wijze met de draagcapaciteit van de aarde- overvloed kan geven. Neem bijvoorbeeld groene stroom of verticale landbouw.

De overstap in de 19e eeuw van handenarbeid naar machinale arbeid liet velen werkloos en concentreerde welvaart. Politieke ideologieën ontstonden vervolgens om het schaarstevraagstuk te beantwoorden. Deze ontwikkelingen gaven ruimte aan de dienstensector om zich te ontwikkelen. Technologie brengt ons nu echter op het punt waarop deze dienstensector zelf ook geautomatiseerd kan worden. De werkloosheid die over de hele wereld sterk stijgt is dan ook het gevolg hiervan; technologische werkloosheid. De banen komen niet meer terug.

Waar de vooruitgang vanuit de wetenschap middels technologische ontwikkelingen en automatisering ons overvloed kan bieden en ons allen toe behoort te komen, wordt deze echter kunstmatig schaars gehouden en komen de voordelen van onze vooruitgang een zeer kleine groep toe. Ook monetair, neem het voedseltekort: zowel de World Food Organisation (WFP) als de United Nations Food and Agriculture Organization (FAO, Verenigde Naties) bevestigen dat er geen tekort is aan voedsel, zelfs een overvloed om ons allen te voeden. Beide erkennen eveneens dat er geen onoverbrugbare logistieke problemen zijn.
Waarom sterven er dan echter zoveel mensen aan hongersnood? Het antwoord zit hem in ons geldsysteem. De armen beschikken niet over het schaarstemiddel geld om tot de goederen in overvloed te komen. Armoede zegt daarmee iets over geldtekorten, geen reële tekorten. Het zegt iets over je capaciteit goederen aan het systeem te onttrekken.

Daar waar overvloed aanwezig is, vervalt de noodzaak van geld. Tenminste, zolang deze ook geautomatiseerd tot stand is gekomen en de arbeidskosten komen te vervallen. Vrijwel al onze materiële goederen zijn geautomatiseerd tot stand gekomen of kunnen geautomatiseerd worden. De vrijheid van handenarbeid evenals arbeid in de dienstensector geeft ruimte voor een nieuw tijdperk. Een tijdperk waar geld inderdaad overbodig zal zijn. Met technologie komt eveneens de mogelijkheid tot decentralisatie. De nieuwe vraag wordt nu hoe we onze productie -zoveel mogelijk lokaal- aanpassen aan de draagcapaciteit van onze omgeving. En in een wereld waarbij duurzaamheid en niet consumptie het succes bepaalt, is er veel mogelijk.

/
Wat betreft geld als ruilmiddel tegenover geld als veroorzaker van ongelijkheid:
Zoals we geld traditioneel kennen, functioneert het inderdaad goed als ruilmiddel. Echter; naast het loslaten van de goudstandaard, hebben Fractional Reserve Banking en het rente-principe deze perceptie verouderd en zal men zich bewust moeten worden van de hedendaagse monetaire spelregels en zijn gevolgen voor de maatschappij.

Fractional Reserve Banking geeft private banken (ABN, Fortis, …) de mogelijkheid zelf geld te creëren. Wanneer je een lening van 10.000 neemt bij de bank, komt dat niet ergens vandaan maar wordt dit ter plekke gecreëerd. Geautomatiseerd en zonder inspanning van het bankpersoneel ontstaat er geld uit lucht. Dit zorgt voor inflatie, het minder waard worden van geld, en is zo een belasting op ons gezamenlijk geldbezit. Je zult meer moeten werken voor dezelfde welvaart. Tenzij je genoeg geld op de bank hebt om deze inflatie te vereffenen, zal je er op achter uit gaan. Ongelijkheid zit zo ingebouwd in het geldsysteem.

Vervolgens zal voor het terugbetalen van de rente geld uit de al bestaande geldcirculatie gehaald moeten worden. Dit moet ergens vandaan komen en meer leningen zullen aangegaan moeten worden of iemand verliest de stoelendans. Schuld door rente, vereist meer schuld en creëert meer rente. Dit is een exponentiële ontwikkeling die geen stand kan houden: een piramidespel. Een piramidespel waarbij enerzijds rente over schuld of anderzijds rente over geldbezit eveneens een ingebouwde vorm van ongelijkheid in het geldsysteem is.

We jagen met zijn allen het schaarstegoed geld na. Het middel dat slechts enkelen van ons de toegang tot de overvloed verschaft. We offeren er zelfs acht uur van onze dag voor op. Als snel moet je toch de vraag bekruipen: ‘Hoe vrij ben ik eigenlijk?’.

De mogelijkheden in decentralisatie van technologie bieden ons de weg naar duurzaamheid en individuele vrijheid. Een wereld waar men vrij is zijn ambities en passies na te leven. Een maatschappij die ruimte biedt voor een zorgzame omgang met elkaar en ons verlost van de individuele rat race naar het geld. Ik vraag me hiermee af of u zich liberaal of solidair voelt bij deze toekomstvisie.

We zitten dan ook gevangen in een wereld vol valse tegenstellingen. Tegenstellingen waarin steeds minder mensen de oplossing zien. In eerste instantie krijgt deze onvrede vorm in populistische partijen, maar een fundamentelere maatschappijkritiek krijgt steeds vaker zijn stem. Het is de stem van een generatie die zichzelf via internet heeft onderwezen en gevonden en elkaar vindt in bewegingen als Ron Paul, Anonymous, De Zeitgeist Beweging en sinds kort de Occupy Beweging. Ze kenmerken zich in een a-politieke houding – en voorbij links of rechts- in de zoektocht naar oplossingen en organiseren zich op niet-hiërarchische wijze. De boodschap is er vooral een van bewustwording middels de oproep tot verdieping.

Het is een fundamentele boodschap die zijn gehoor niet vindt in het een keer in de vier jaar stemmen. We stemmen immers voor een overheid wiens macht ligt in de verdeelsleutel van fictieve schaarste. We stemmen voor een overheid onderhevig aan de monetaire regels middels schuld. We stemmen voor een overheid gevangen in de economische regels van groei met de rat race naar schuldenaflossing.
Onze stem geeft vorm aan een wereld van fictieve schulden en reële bezuinigingen. Een wereld waarin -om maar een voorbeeld te noemen- de lobby van elitaire stroomvoorzieningen (olie, gas, kolen, kern) de stem van de wetenschap en het volk naast zich neer kan leggen en ons zodoende van onze vrijheid onthoudt.

Samengevat leven we in een wereld waar geld boven menselijkheid is komen te staan. De overheid, onderhevig aan de monetair-economische spelregels, speelt dit spel onwetend of apathisch mee en verliest langzaam het vertrouwen van het volk. En met goede reden, want we kunnen ons zeer terecht afvragen hoe democratisch onze democratie nog is. Waar de monetaire en politieke instituten kenmerkend zijn voor een verouderde sociale structuur, zullen technologie en zijn decentralisatie kenmerkend zijn voor het geven van de antwoorden voor de dag van morgen. Internet zal het platform voor de komende revolutie zijn, die de drukpers was voor de wetenschappelijke revolutie, de voorloper van onze industriële revolutie.

Seth Lievense

UPDATE 24NOV2011: In mijn reactie was de meegestuurde link me ontgaan. Hierdoor ben ik niet ingegaan op het vraagstuk van de schaarste wat betreft grond/ruimte. Excusé! Zie onderstaande reacties voor verdere ontwikkelingen.

6 Comments

 1. Naief ben ik zeker, ik wist niets van de geldverspillende wapenindustrie tot vandaag. Internet is geweldig, je kunt er alles vinden als je zoekt, rapporten over waar het geld naar toe gaat tot rapporten over misdaad.
  Ik geloof in niets, god, allah of whatever doen me niets, maar de zeitgeist movement heeft wat mij betreft een goed uitgangspunt, ik ga ervoor, dan maar naief…

 2. Je blog is een reactie op mijn boute opmerking dat “het idee dat het afschaffen van geld e.e.a. kan oplossen naïef is. “. Uit je reactie blijkt dat je helaas geen half uur de tijd hebt genomen voor site waar ik de link http://bit.ly/bDGsIz van stuurde. Je stelt dat geld overbodig zal worden op het moment dat er geen schaarste meer is. Ik ben het met je eens dat we op dit moment in de geschiedenis over ruim voldoende technologische kennis beschikken, en voldoende zijn geïnnoveerd, om met minimale inspanningen de samenleving in haar behoefte te kunnen voorzien.
  Je wijst het geldsysteem aan als de schuldige voor de armoede. Als armen geld hadden, dan hadden zij geen tekorten. Maar is het niet zo dat de compensatie voor het werk, als de armen dat al hebben, onvoldoende is om voldoende goederen te kunnen krijgen? (dat hier geld tussen zit als middel van loon en middel om goederen te kopen, maakt geld nog niet schuldig) En waarom krijgen deze groepen zo weinig compensatie voor hun werk terwijl wij weten dat de totale opbrengst veel hoger is.
  Daarvoor moet je snappen dat in het economisch proces een deel van de opbrengst naar arbeid gaat, een deel naar de grond en eventueel, wanneer van toepassing, een deel naar de kapitaalgoederen (machines etc.). Er zijn voldoende personen die willen werken maar grond is en blijft schaars en is bovendien per definitie uniek. Geen locatie is exact hetzelfde. En als we als maatschappij accepteren dat degene die de grond in handen heeft de opbrengsten krijgt (zonder daar dus werk voor te verrichten!) zal er altijd ongelijkheid zijn.
  Het is waar dat ons geldsysteem diffuus maakt wie nu werkelijk de grond in handen hebben. Als je juridisch eigenaar bent, dan ben je dat nog niet economisch. Wanneer je maandelijks voor het eigendom moet betalen (middels een aflossing op een lening), en dus hard moet werken, werk je in feite nog steeds voor de vorige eigenaar(en) waarvan je de grond hebt gekocht.Mijn stelling is dat je alleen op twee manieren heel rijk kan worden; 1) door een uitvinding, die vervolgens juridisch middels patenten wordt beschermd, en 2) door grondbezit. En kijk maar eens naar de Quote500 en in welke branche veel van die personen hun geld hebben “verdiend”….

 3. Hey Michiel,

  Bedankt voor het me alsnog attenderen op de link!

  Allereerst wat betreft geld en werk. Het is vanuit de eerder genoemde fundamentele werking (http://bit.ly/uiB96u) van geld dat er ongelijkheid bestaat die zich als nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid zo heeft kunnen concentreren. Deze concentratie in geld maakt vervolgens de concentratie in grondstoffen en grond mogelijk: de multinational is geboren. Schuld onderwerpt zelfs landen hun grondstoffen en diensten af te staan aan deze multinationals. Kort door de bocht is dit geen schuld door diensten, arbeid of import, maar schuld bij banken uit Fractional Reserve Banking en het renteprincipe. Bij gebrek aan toegang tot grondstoffen is de arme overgeleverd aan de gratie van het loon bij de multinational. Via geld kan men vervolgens grondstoffen en producten terugkopen. De stem van het volk voor een minimumloon of betere arbeidsomstandigheden weegt er niet op tegen de lobby en zijn kapitaal.
  Hetzelfde geldt voor het westen, waar het individu, Midden-Klein Bedrijf (MKB) en de overheid eveneens gevangen zitten in schulden bij banken. Schuld die wederom niet ontstaan is uit een tegenprestatie elders. Denk bijvoorbeeld aan het provisieverbod of de energiemarkt.

  (Provisie, http://bit.ly/egEsnv | Energiemarkt, http://bit.ly/lkh8ny)

  De schaarste van grond is er simpelweg niet. (http://bit.ly/IKL6l) De verstedelijking die we in de afgelopen vijftig jaar hebben gezien is een gevolg van de zoektocht naar werk voor geld. De agrarische sector is vrijwel geheel geautomatiseerd, de industriële sector vereist ook nog weinig arbeid. De dienstensector kon deze gedurende lange tijd leveren en trok men naar de stad. Meer dan vijftig procent van de wereldbevolking leeft ondertussen al in de stad, vaak onder erbarmelijke toestanden.
  Met zoveel ruimte in de wereld en zoveel mogelijkheden vraag ik me af hoeveel mensen nog voor de flat zouden kiezen wanneer de mogelijkheden zich ontplooien. De een houdt van het platteland, de ander van de zee. Afstanden zullen met verbeterd openbaar vervoer enkel kleiner worden. De mogelijkheden zijn enorm, we moeten weer durven dromen. Maar hoe het zich allemaal precies zal ontwikkelen, dat weet ik niet.

  En juist te kunnen zeggen dat ik dat niet weet is wat me in de Zeitgeist Beweging ook zo aanspreekt. Het is bovenal een manier van denken die zich stoelt in de wetenschappelijke benadering. De vele ideeën die resulteren in een Resource Based Economy (RBE) zijn daarmee geen Waarheid, maar een alsmaar evoluerend proces dat constant voor verbetering open staat. Ze staat open voor diversiteit met het vertrouwen elkaar te vinden in het argument of om anderzijds te respecteren. Wat ik wel weet is dat de huidige maatschappij zijn tijd heeft gehad en dat het beter kan. Veel beter.
  De details zijn er om in te vullen op de vele paden die elkaar zullen vinden in een gezamenlijke richting.

  En elkaar bij deze vinden.
  Bedankt!

  • Seth,

   Als we even begrip “geld”, dat er in feite niet de verdeling van welvaart bepaald, uit je tekst weglaten dan schrijf je in feite het volgende:

   De grondstoffen en grond zijn in handen van multinationals.
   De grond en grondstoffen van arme landen zijn in handen van (internationale) multinationals.
   Armen hebben geen toegang tot grondstoffen.
   De armen krijgen slechts een klein deel van de grondstoffen als vergoeding voor hun arbeid.

   Met andere woorden: als we geld wegdenken hebben we het probleem nog niet opgelost omdat het probleem is dat een klein deel van wereldpopulatie de controle en macht heeft over de grond (en daarmee haar grondstoffen). En deze machtige groep bepaalt, wellicht zonder het zelf te beseffen, wie ook een deel van deze rijkdommen krijgt in ruil voor het leveren van diensten/arbeid. Maar volgens mij zijn we het wel eens over het probleem en geloven we beide dat het beter kan en moet.

   Helaas leg je grond gelijk ter zijde met als argument dat er geen schaarste aan grond is. Er is ook niet te weinig grond om op te leven. Wel is het zo dat waarschijnlijk alle m² aarde op deze wereld geclaimd zijn en je niet zonder toestemming (of alleen tegen betaling) de grond mag gebruiken. Waar ik op doelde met het benoemen dat grond schaars is dat elk stukje grond uniek is en daarom dat elk stukje grond per definitie schaars. En door de verschillen in grondwaarde (een m² winkelvloeroppervlak in de Kalverstraat levert nu eenmaal veel meer op dan een m² winkelvloeroppervlak in een willekeurige winkelstraat in Lutjebroek, een stukje grond waar olie uit de grond komt is nu eenmaal waardevoller dan een stukje woestijn zonder olie etc.) zal degene met de meest waardevolle grond uiteindelijk degene met de minder waardevolle grond “opslokken”.

   De Zeitgeist beweging spreekt mij aan omdat ze de enorme ongelijkheid in de wereld als probleem aan de kaak stellen en op zoek willen naar een structurele en fundamentele oplossing. Wat ik daarom ook zo jammer vind is dat geld als schuldige en het afschaffen van geld als oplossing wordt aangewezen. Veel mensen zullen snappen dat dat niet het antwoord kan zijn (zie ook de opmerking van TisMeWat op http://sargasso.nl/archief/2011/11/25/geld-en-politiek-de-struikelblokken-van-de-kenniseconomie/ ). Het zou toch jammer zijn als daarom mensen de Zeitgeist beweging links laten liggen!

 4. Politieke partijen van Kunduz coalitie zijn niet bereid fundamentele hervormingen bij de overheid door te voeren en daarmee bedoelen we een coalitie die niet voor ieder overheidstekort de belastingkaart trekt maar bereid is de overheidsorganisatie te herstructureren en de uitgaven van de overheid in de klauw te houden. Deze politieke partijen zijn niet bereid om Provinciale Staten en Waterschappen opheffen en de taken onderbrengen bij ministeries en gemeenten.
  Onder druk van Brussel heeft de Kunduz groep verdere lastenverzwaring in overbelast Nederland voorgesteld en weigert om echte bezuinigingen door te voeren waar draagvlak voor is.
  Van de Kunduz-coalitie hebben GroenLinks en D66 het meeste profijt, er wordt niet zo veel op hun elite constructie bezuinigd. Door de oude garde “eigen cultuur” genoemde, bloedige rituele slacht, burka/hoofddoek, dubbele passpoort, moskeebouw, uithuwelijk met de neef en nicht en eerwraak is weer gered.
  De Kunduz alliantie wil de verdragen met Turkije en Marokko over de export van uitkeringen niet stopzetten. Voor de PVDA, CDA, GL en D66 zijn deze Turken en Marokkanen belangrijker dan de Nederlanders. Turken en Marokkanen die in Nederland wonen slepen miljarden Euro naar hun corrupt en doortrapt landen waar ze niet willen wonen!?. Sociale Verzekeringsbank wist jaren dat de Marokkaanse en Turkse gezinnen gebruikmaken van dubbele kinderbijslag voor kinderen die in het land van herkomst wonen. Uit een steekproef van bleek dat er 73 procent van de Marokkaanse, Somalische en Turkse gezinnen frauderen. Het is toch niet te geloven dat van onze zuur en duur verdiende belastinggeld moslimlanden worden onderhouden! Ze krijgen gewoon geld cadeau! Ook al wordt de boel aantoonbaar opgelicht. Nederland is financieel verzwakt door de explosief groeiende Moslims te onderhouden. Dit omvat niet alleen uitkeringen (WW, WAO, Bijstand, AOW, kinderbijslag, plus de sociale lasten, plus vrijstelling van plaatselijke belastingen, maar ook huisvesting, scholing, gezondheidszorg, subsidies en niet te vergeten de kosten van het hele begeleidende apparaat van sociale diensten, justitie en advocaten, Hadj, de bedevaart naar Mekka (€25.000.- per persoon), militaire diensten in Turkije (€10.000.- per persoon) voor de honderden duizenden uitkeringstrekkers.

  Goed georganiseerde Turkse en Marokkaanse bendes hebben in Nederland de handel en smokkel in heroïne stevig in handen. Door de grootschalige instroom van uitkering gerechtigden geeft aan dat ook in veel gemeenten onevenredig groot aantal Turken en Marokkanen kunstmatig “ambtenaar” worden. Het zijn het vooral goed georganiseerde, geïndoctrineerde jonge generaties die via “positieve discriminatie” voorrang krijgen. Turkse en Marokkaanse organisaties zijn vaak opgebouwd uit bloedverwanten. Via neef nicht fokkerij uitgebreide familieverwantschap is een ultieme basis voor de zware criminaliteit. Overal zien we gesloten cellen die ook in de politieke partijen infiltreren. Velen ven hen zitten in de uitkeringen en regelen rustig de handel vanuit landen als Afghanistan, Pakistan, Noord Afrika via Turkije en Marokko naar Nederland en verder.
  Turken slikken miljarden in via non-stop uitkeringen (bijstand en kinderbijslag) aan niet in Nederland wonende Turken, daar boven op komt nog 2,5 miljard om Turkije rijp te maken voor de EU lidmaatschappij. Er wordt ook via Malafide bedrijven miljarden belastinggeld naar Turkije doorgesluisd. Malafide uitzendbureaus, reisbureaus, schoonmaakbedrijven, religieuze handelaars, supermarktketens vernietigen Nederlandse economie en pompen miljarden Euro’s naar Turkije. De Turkse Kamer van Koophandel heeft uitgerekend welke plaats de heroïnehandel in de Turkse economie inneemt:de omzet van criminele activiteiten van de maffia bedraagt 85 miljard dollar. Dat komt neer circa op een derde van het Turkse nationaal inkomen.

  En wij maar bezuinigen. Nederland maar steeds armer, Turkije steeds rijker En zo zie je maar weer waarom wij als Nederlanders moeten bezuinigen. Onze staats kas wordt leeg geroofd door parasitaire zakkenvullers die hier na toe komen en als ze alles hebben binnen gehaald hebben gaan ze terug om een goed leven te leiden van onze centen.
  De Kunduz groep zorgt voor deze frauderende massa, zorgt ook dat elk jaar 150.000 nieuwe uitkeringtrekkers bijkomen, waarvan het gros moslim is. Ook al is de meerderheid hier op tegen. Maar het wordt ons gewoon de strot doorgedrukt om dictatoriale moslimlanden vriend te houden.
  Met de Kunduz coalitie worden Probleemsteden groter. Nederland bevindt zich in de grootste demografische omwenteling van zijn historie, waarbij vooral niet_Europese bevolkingsgroepen de oorspronkelijke bewoners heel snel aan het vervangen zijn. Straat voor straat, wijk voor wijk is er een etnische verandering aan de gang.
  De meerderheid van de inwoners van Amsterdam is allochtoon. Sinds 1974 is de autochtone bevolking in de hoofdstad meer dan gehalveerd. Men vertrok omdat niet-westerse allochtonen via “positief discriminatie” voorrang kregen bij de toewijzing van woningen, onderwijs en werk! Amsterdam Zuidoost bestaat 82% van de bevolking uit niet-westerse immigranten. De 18% inheemse Nederlanders bestaat voornamelijk uit 50-plussers. De kolonisatie van Amsterdam-Zuidoost door niet-westerse immigranten is niet alleen het gevolg van een hoog geboortecijfer onder niet-westerse allochtonen. Een andere voorbeeld daarvan is de situatie in Amsterdam-West. In dit stadsdeel wonen ca. 220.000 mensen. Daarvan is 13 % Nederlanders. Deze staatsdeel is nu totaal onleefbaar geworden. Een directe gevolg was dat een oorlogsmonument heeft plaats moeten maken voor de bouw van een moskee. Het is veel meer een gevolg van de aanhoudende immigratiestromen en het gerichte voorkeursbeleid van de almachtige PvdA, CDA, D66 en Groenlinks die het aantal inheemse inwoners willen minimaliseren. Groei van anti-Nederlandse “immigranten” colonne is van groot belang voor de PVDA, CDA, GL en D66. Veel politici, top ambtenaren, bonussen vreters en gemeente bestuurders investeren juist in deze massa om aan de macht te blijven. Deze politici gedragen zich als de verlenging van Moslimlanden. J. Cohen en PVDA top ambtenaren zijn nog niet klaar met de bouw van de grootste Europese moskee in Amsterdam. Hij was weer bij een bijenkomst van Moslims en gaf ze zelfde adviezen om verder te gaan. Wat een schaamteloze hypocrisie.
  Cijfers van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek van de gemeente Rotterdam wijzen uit dat momenteel meerderheid van de stad allochtoon is. 30 jaar geleden de scholen uit overwegend Nederlandse leerlingen, inmiddels bestaat de leerlingenpopulatie voor 90% uit allochtonen met als overgrote meerderheid Turkse en Marokkaanse leerlingen. R. Plasterk (PVDA) wilt betere onderwijs en nog meer innovatie. Plasterk ziet zich echter geconfronteerd met de eisen van de arbeidsmarkt die zich richt op technologische kennis en innovatie. Daarvoor zijn goed opgeleide mensen nodig op middelbaar en hoger beroepsniveau. Maar de niveau van onderwijs is juist door de etnische verandering enorm gedaald. In sommige wijken lesgeven is bijna onmogelijk geworden. Moslim kinderen met een slechte familie opvoeding verlagen onderwijs niveau, grote seteden scholen hebben nu een lagere onderwijs niveau dan die van Turkije en Marokko.
  Den Haag telt voor het eerst in de geschiedenis meer allochtonen dan autochtonen. Het aantal inwoners van Nederlandse afkomst is dit jaar tot onder de 50% gezakt. En ziet Den Haag er net zo uit als veel andere steden waar de islam de dienst uit maakt: gebouwen met TV schotels, met daartussen mannen met baarden en vrouwen/meisjes die schichtig in een uniform over straat lopen.

  Ook Utrecht lijkt ten prooi te vallen aan Moslims; in de studie van de gemeente Utrecht wordt een allochtoon gedefinieerd als een persoon die in het buitenland is geboren, of van wie de ouders in het buitenland zijn geboren. Met deze manipulatie willen de niet gekozen burgemeesters van tijd winnen. Zo worden er in de moskeen in Utrecht twee gemeentelijke loketten geplaatst, één voor de vrouwen en één voor de mannen. In deze crisistijd met de belastinggeld nog meer moskeebezoekers stimuleren is een complot tegen de Utrechtse bevolking. Moslimlanden verbonden infrastructuur gesteund door de Nederlandse bureaucratische kaste is een sterke voedingsbodem voor de verraderlijke politieke partijen. Door de verraderlijke politieke partijen geïnstalleerde duizenden kunstmatige “positief discriminatie ambtenaren” plunderen op hun beurt gemeentekas en trekken ook nog meer Moslims binnen.
  Gestuurde bewegingen uit Moslimlanden hebben op dit moment slechts een bindende ideologie en gesubsidieerde organisaties nodig, vaak met aanzienlijke macht achter de schermen. Door de transparantie van de geld- stromen ligt oncontroleerbare belangenverstrengeling op de loer. Wel koestert men de wens de invloed van de Turkse staat in Nederland en andere landen te vergroten en de expansie van ‘Turksheid’ tot stand te brengen. Assimilatie en ‘vernederlandsing’ moeten dus tot elke prijs voorkomen worden. Moslims uiten vrees voor het opgroeien van generaties mensen van Turkse of Arabische afkomst, die noch Turk/Marokkaan, noch Nederlander zijn, maar een ondefinieerbare mengeling van culturen. Moslims die geen waarde hechten aan hun Turkse of Arabische achtergrond, valt minachting ten deel. Zoals aangegeven wordt de band met het vaderland op allerlei manieren nauw gehouden en wordt dit in aanzienlijke mate vanuit Moslimlanden georkestreerd en hun macht binnen de PVDA, CDA, GL en D66 wordt groter.
  Verwar deze dubieuze constructie echter niet met de voor een democratie cruciaal fenomeen als de buiten-parlementaire beweging.
  Het beleid is dus geen directe afspiegeling van de realiteit, terwijl moslims geen enkele binding hebben met de gemeente en hun hier geboren kinderen door de zware sekte opvoeding en indoctrinatie zich nog meer Turk of Marokkaan voelen, wordt het kritiek tegen het slopproces van de stad niet serieus genomen.
  In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht wordt de meerderheid van de kinderen tot achttien jaar gevormd door niet-westerse allochtonen. In 2015 zal de grote meerderheid van de hele bevolking van de Randstad bestaan uit niet-westerse allochtonen.
   
  Deze gigantische omwenteling werd en wordt door de PVDA, CDA, GL, D66 politici gesteund en richt zich fundamenteel tegen de belangen en behoeftes van de burgers.

  Turken en Marokkanen vormen de grootste groep. Somaliërs en Marokkanen groeien momenteel het snelst: plat gefokte Somalische vrouwen kunnen niet meer op straat lopen. Immers hier geboren kinderen uit Turkse of Marokkaanse ouders, die zelf al hier geboren waren tellen niet meer mee. Dat zijn er steeds meer. Iedereen had dit kunnen zien aankomen: tussen 1980 en 2012 het aantal Marokkanen van 20.000 naar 560.000 gestegen! Turken nog meer… Als in 2032 weer 25 jaar verstreken zijn, zullen het er bij beide groepen ca 2.3 – 2.8 miljoen zijn. Het aantal Somaliërs enz. zal dan net zo groot zijn als nu het aantal Marokkanen en Turken. “Op 1 januari 2011 telde Nederland 1,2 miljoen personen met de Nederlandse en minimaal één andere nationaliteit. Dat is per saldo 40 duizend meer dan een jaar eerder. Bijna de helft van de Nederlanders met een meervoudige nationaliteit heeft ook de Turkse of de Marokkaanse nationaliteit.” CBS.
  De situatie is dramatisch. Dat is door de opeenvolgende regeringen vakkundig verziekt. Er zijn zomaar de meest ongepaste vreemdelingen van de aarde naar Nederland getrokken. Die zijn door huwelijken met de bevolking daar geheel op ingegaan. Moslims mogen alleen met moslims trouwen. Kolonisatie via de baarmoeder heet dat. U kunt gerust zeggen dat de toestand in alle grote steden is ronduit vreselijk en vaak ook gevaarlijk. Vrouwen worden door de onontwikkelde massa, “hoer”, mannen “zieke homo” genoemd en bespuugd. Grote steden hebben geen tranen meer om te huilen. Ze zijn al lang verloren, verkocht en verraden.

   
   
  Doorgaan is ramp
   
  Ouders in de bijstand. Met 7 kinderen in de wajong die weer met hun neef en nichtjes aan het rommelen zijn. Deze moeten elke 3 maanden melden bij de instanties, dat ze woonachtig zijn in Nederland. Huwelijksmigratie zgn. gezinshereniging van de Moslims is het grootste kwaad omdat via nicht en neef huwelijken sprake is van een constante instroom. Kunstmatige vergroting van dit soort ongewenste volkeren wordt onvermijdelijk genoemd, ze werd als moreel juist omdat het geboortecijfer te laag was. Lage geboortecijfers zijn juist te danken aan de niet naturelle Moslim voortplanting. Marokkaanse tienervrouwen met 3 kinderwagen, analfabete mannen met 7 vrouwen en 25 kinderen die hele straat onleefbaar maken, verstoren juist de normale, naturelle mensvoortplanting. Heel veel vrouwen willen niet in zo’n omgeving kinderen krijgen. Met de huidige grootte van de moslimbevolking is het zo goed als zeker dat er de komende 25 jaar onvoldoende voedsel en energie zal zijn. De ‘elite ‘heeft dus een misdadige, bijna onomkeerbare situatie geschapen, welbewust. De duisterheid van hun motieven is voor een gewoon mens nauwelijks te lezen of te vermoeden,maar willens en wetens hebben de bureaucraten het land kapot gemaakt,want dat is gebeurd:de grote steden zijn de machtscentra,die stuk voor stuk (snelvolgen A’dam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Eindhoven,Tilburg enz)in handen komen van fanatieke of onverschillige islam georiënteerde uitstoot. Over maximaal 10 jaar dicteert m.i. de islam de landelijke verkiezingen. Dan is het over en uit. Als men realistisch bekijkt wonen onze kinderen en kleinkinderen straks tussen 7 miljoen niet westerse allochtonen en Nederland is dan (over 20 jaar) volledig overgenomen. Wanneer de immigratie niet drastisch afneemt, zullen steeds meer van onze kinderen op het oorlogspad gestuurd worden om aan meer voedsel en energie te komen. Maar dat kan ook niet meer met de meerderheid die een IQ van ca. 82 heeft, die alleen aan de moskee minaretten kijkt, aan de halal-hypotheek denkt, maagden dromt, met de neef en nichtjes trouwt, bloed spuit op de kinderen om slacht feest te vieren. Onze geschiedenis kan in de vuilnisbak of heeft een geweldige wending genomen, Nederland de vergaarbak van de wereld zal dit in de toekomst niet meer kunnen opbrengen, geen geld en geen kennis meer, verval verzakking verrotting afbraak en sloop zijn het gevolg. Bureaucratische kaste heeft het volk in deze zaak niet om toestemming gevraagd. Op geen enkele moment, is deze moslimmigratie ooit aan de bevolking voorgelegd. Massa ambtenaren die betrokken zijn bij deze proces zijn zelf ziek, slap en bedrieglijk. Tot zo lang is dit een bedrog!
   

  Stop met de weergaloze massa-immigratie. Nederland is geen immigratieland. Om de illegale immigratie en de infiltratie van indringers te stoppen, heeft men een nieuwe bevolkingsbeleid nodig. Stop met de verblijfsvergunningen t.b.v. islamitische massaverbreiding. Waarom hebben de meeste mensen van de grotsteden zich laten verdrijven door de politiek van binnenuit?! Hoe lang gaat dit nog door b.v. in de rest van Nederland? Wanneer zeggen we niet, genoeg is genoeg, als het te laat is?
  Stem niet op de partijen die Islamitische expansie niet willen stoppen.
   
  Van alle immigranten die de nationaliteit van het gastland aanvragen, van alle imams die hier komen preken en van al diegenen die een islamitische school willen oprichten, moskee willen bouwen, eisen we dat zij een verklaring ondertekenen waarin ze onder ede beloven zich te houden aan de fundamentele normen en waarden van Nederland. Als blijkt dat men zich niet houdt aan die verklaring, verliest men de verblijfsrecht en wordt uitgewezen.
  Stem niet op de politici die zo’n verklaring van immigranten niet eisen.
   
  De islam hier in het Westen gepropageerd vanuit immens rijke islamitische landen, vanuit dictatoriaal geregeerde landen waar slechts een zeer kleine minderheid alle rijkdom en macht in handen heeft. Hun dictatuur reikt tot in de moslimgemeenschappen in onze landen. Zolang het verlenging hier voor het zeggen hebben in moslimkringen is het moskee/burka/hoofddoekverbod noodzakelijk.
   
  Stem niet op de politici die tegen de moskee/burka/hoofddoek verbod zijn.
   
   
  De dubbele nationaliteit af te schaffen.
   
  Uithuwelijk is een wapen voor de islamitische macht verbreiding. Hoge straffen geven voor uithuwelijken. Als een vrouw dit niet wil, en ze wordt toch “gedwongen”, dan verliest men de verblijfsvergunningen in Nederland. 
  Het is nu bewezen dat de hele groep niet westerse allochtonen die nu in Nederland woont op geen enkele wijze een bijdrage levert aan de maatschappij, of economie. Er zullen altijd individuele uitzonderingen zijn, maar de groep is een verliespost op alle punten.
   
  Men had gedacht dat ze, net als Grieken, Spanjaarden, of Italianen, weer naar huis zouden gaan na gedane arbeid. Of zouden assimileren, zoals Zuid Molukkers, of Surinamers en alle andere westerse allochtonen. Maar niet westerse allochtonen zijn anders. Het is een slecht huwelijk, dat nog een crisis nodig heeft om te ontploffen.
  Het complete gebrek aan mensenrechten en het expansie programma van het regime beperken zich niet tot de middenoosten en Noord_Afrika. Turkije bepleit een actieve export van haar “jonge” islamitische bevolking. Gelijkgezinde groepen in Afghanistan, Irak, Libanon (Hezbollah), Palestina (Hamas en Islamitische Jihad) worden door de machthebbers gefinancierd. Turkije is de grootste staatssponsor van islamitische organisaties in Nederland.

   
  Ten einde alle zelf veroorzaakte problemen tegen te gaan zullen de partijen voorstellen nieuwe wetten aan te nemen voor de noodzakelijke assimilatie, meer propaganda te voeren tegen de invloed van grote mogendheden die via achtergestelde groepen eigen koloniën willen vestigen, hun middelen tegen te gaan, Moslimlanden verbonden TV schotels, moskeen en islamscholen verbieden, geen positieve discriminatie meer te belijden.
   
   
  Met Vriendelijke Groeten,
   
   
  Anti crisis comité 
   
  Tessa S., Adriana T., W. Brassy
   

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*