Tien inspirerende speeches

Brave Browser / Ad-free and secure surfing

Ad-free and secure browsing with Brave

Albert Einstein - A human being is part of the whole called by us universe

Zie ook ‘Tien inspirerende lezingen‘.

.

1. J.K. Rowling – De bijkomende voordelen van falen en het belang van voorstellings- en inlevingsvermogen

Na een ijsbreker van drie minuten verteld J.K. Rowling over de bijkomende voordelen van falen en het belang van voorstellingsvermogen en inlevingsvermogen. Ze kijkt terug op haar verleden in armoede.
Het falen en de angsten die daarbij kwamen maken het geenszins een leuke periode. Het heeft haar echter geleerd wat er werkelijk toe doet in het leven en gaf haar doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen. Deze periode heeft haar levenslessen geleerd die het belang van ieder diploma of iedere carrière ver te boven gaan.

Het tweede gedeelte gaat over het belang van voorstellingsvermogen, inlevingsvermogen en empathie. Mensen kunnen leren en begrip opdoen van de ervaringen van anderen. Ze kunnen zich in iemand anders’ positie inleven. We raken de levens van anderen door simpelweg te bestaan. Het is belangrijk hiervan bewust te zijn. ‘What we achieve inwardly, will change outer reality.’ Diegenen die zich niet enkel identificeren met de machtigen, maar de machtelozen en diegenen die zich aan dit inlevingsvermogen vasthouden zullen de levens raken van velen die we wellicht nooit zullen kennen, maar wiens leven we hebben mogen vormen opdat ze zich ten volle kunnen ontwikkelen.

‘As is a tale, so is life. Not how long it is, but how good it is, is what matters.’

.

2. De grafrede van Ted Kennedy aan John F. Kennedy

Deze speech is voorgelezen door Ted Kennedy op de begrafenis van John F. Kennedy en bestaat voornamelijk uit tekst van speeches die JFK eerder gegeven heeft. Het beredeneert de pijn en ellende van de wereld als gevolg van menselijk handelen en menselijke keuzes. Vanuit dit oogpunt toont ze het gebrek van menselijke compassie en het gebrek in realisatie dat we allen ‘broeders’ zijn met dezelfde wensen en dromen. Het antwoord ligt zodoende ook bij eenieder van ons: een mentaliteit en geesteshouding gecombineerd met inlevingsvermogen en moed boven het gemak. Dit vraagt om een begrip dat niet meer vatbaar is voor de slogans van politiek en het apparaat van de media die beide enkel vasthouden een aan een wereld wiens tijd is geweest.

Het is juist de realisatie dat eenieder van ons het verschil maakt dat hoop biedt op een meer humane toekomst. Wellicht beschik je alleen niet over de macht het grote verschil te maken. Maar al onze inspanningen gezamenlijk maken het verschil en vormen eenieders -en zo onze gezamenlijke- toekomst. De keuzes naar de gemakkelijke weg in persoonlijk succes en individuele zekerheid tegenover de keuzes die moed en doorzettingsvermogen vergen in het morele vraagstuk dat ons allen aangaat is er een die we dagelijks maken. De toekomst is wellicht niet te voorspellen of in te beelden, maar hiermee niet buiten onze invloed.

“Some men see things as they are and say why. I dream things that never were and say why not.”

.

3. Slotspeech van Charlie Chaplin’s “The Great Dictator”

Deze slotspeech uit de film “The Great Dictator” van Charlie Chaplin komt uit het jaar 1940 waarin de Tweede Wereldoorlog al op volle toeren draait. De speech doet een beroep op onze menselijkheid: we zijn er om elkaar te helpen en leven voor elkaars geluk. Onze menselijkheid heeft echter het onderspit moeten delven aan een systeem dat onze compassie en eenheid ondermijnd. We zijn als slachtoffers gevallen voor hebzucht en haat in het overleven binnen dit systeem: een systeem voortkomende uit verbittering van diegene die de vooruitgang van menselijke ontwikkeling met angst tegemoet zien. Technologie die ons overvloed kan geven en in onze behoeften kan voorzien, laat ons achter met meer willen en onze kennis maakt ons cynisch. Wij, eenieder van ons, hebben echter de kracht dit leven vrij en schitterend te maken. Onder de beloften van vrijheid, vooruitgang en eenheid heeft de democratie onmensen ‘brutes’ aan de macht geholpen. ‘Laten we vechten voor een toekomst waar begrip, wetenschap en vooruitgang het geluk van allen dient.’

.

4. Martin Luther King over vreedzaam demonstreren en burgerlijke ongehoorzaamheid.

In deze speech van Martin Luther King (MLK) komen onderwerpen naar voren die in verscheidene andere speeches van hem naar voren zijn gekomen. Waar en wanneer deze speech is gegeven kon ik niet achterhalen. (graag hoor ik het mocht jij het wel vinden)
MLK praat over het belang van vreedzame demonstraties en burgerlijke ongehoorzaamheid om vervolgens te eindigen met drie vormen van liefde.
Vreedzaam protesteren heeft namelijk moraliteit aan zijn zijde. Vrede is zodoende niet alleen een doel, maar ook de manier waarop dit te bereiken. Dit confronteert de tegenstander eveneens met zijn immoraliteit. Het geweten leert de ander vragen te stellen. Geweld kan met geweld beantwoord worden en vormt daarmee legitimiteit voor zijn/haar acties -ongeacht hoe onevenredig.
Sterker nog, MLK roept op -ongeacht de acties van de ander- van eenieder te houden. Dit vraagt moed, een sterk karakter en een dieper begrip. Hij doet een beroep eenieders empathie uit te breiden naar de gehele mensheid. Hij refereert hierbij aan het oude Grieks dat drie (eigenlijk vier) vormen van liefde kent. Liefde tussen geliefden zoals wij dat kennen (eros), liefde als vriendschap (fileo) en liefde naar eenieder medemens (agope). Het lijkt moeilijk de onmenselijke acties van een ander te ervaren en alsnog van deze persoon te houden. Hier komt echter het belangrijke verschil tussen het houden van de persoon en het afkeuren van zijn acties. Deze acties ziet hij als voortkomende uit een systeem waarin dit individu vastzit. Daarmee richt je je haat op het systeem en de acties van dit individu in dit systeem. ‘He loves the person, but hates the evil deed.’

.

5. Waarom verander jíj niet?

Dit is niet echt één speech, maar een verzameling van uitspraken van verschillende sprekers. (zie verderop) Al deze sprekers bij elkaar vormen echter ook een mooie speech. Vaak wil men veranderen maar loopt stuk bij de verplichtingen en verwachtingen die de maatschappij en het systeem van ons verlangen en door vervolgens te denken dat het niet kan. Het is echter een self-fullfilling-prophecy deze manier van denken aan te nemen. Een ander leven kan. Het is een kwestie van keuzes en doorzettingsvermogen. ‘The future is yours to create.’ Het is een kwestie van doen, echter: ‘true rebels don’t seem to be around very much’. Die weg kan vooral in het begin moeilijk zijn. Het is een manier van leven in het nu en realiseren wat er werkelijk toe doet in het leven. Uiteindelijk is het niets meer dan het volgen van je hart en passies, deze kunnen delen en er waardering voor krijgen. Je bent niet je baan, je geld of je bezittingen.

Het begint allemaal echter bij een beter begrip, verdieping en een kritische manier manier van denken die tot een nieuw bewustzijn leidt. Waarom verander jíj niet?

.

6. John F. Kennedy over de noodzaak voor transparantie in een vrije maatschappij

John F. Kennedy praat over de noodzaak voor transparantie en hoe deze steeds minder aanwezig is. Een verkondigde noodzaak voor meer veiligheid zal aangegrepen worden voor steeds grotere censuur. Een dominante macht heeft zich ontwikkeld die de vrijheid en transparantie hebben ondermijnd. Het is een systeem dat zich doordrongen heeft in alle lagen en groepen van de maatschappij. Transparantie is noodzakelijk om het volk volledig in te lichten. Wanneer het volk goed is ingelicht is er het vertrouwen dat ze de juiste keuzes zullen maken. Een overheid moet de media en maatschappij in het breed niet om steun vragen, maar zowel steun als kritiek wensen. Juist deze kritiek is nodig willen we van onze fouten kunnen leren.

.

7-10 We zijn allen één
De wetenschap toont ons keer op keer de verbondenheid met het geheel -als mens, als natuur en als universum. De realisatie onderdeel uit te maken van een geheel dat nooit vergaat en verbonden is maakt nederig en doet je waarderen wat is. Iedere dag opnieuw mogen we onze levens vormgeven en de wonderen van het universum tot ons nemen. Onze nieuwsgierigheid brengt ons de wetenschap waarmee we onszelf steeds beter leren kennen.

7. Hoe wetenschap mijn ziel redt

8. Het meest fenomenale feit

9. Wij zullen sterven

10. De grauwblauwe stip

ten slotte:
Geloof niets, maar probeer zoveel mogelijk te begrijpen

1 Comment

  1. Een mooie verzameling wijsheid. Jammer alleen, dat (voorlopig) te weinig mensen er weet van hebben, laat staan er kennis van nemen……

1 Trackback / Pingback

  1. Tien inspirerende lezingen | limpidusdotorg

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*