//
archief

Seth Lievense

Seth Lievense heeft geschreven 41 berichten voor limpidusdotorg

Aquaponics: vissen kweken en groenten verbouwen tegelijk

In het midden van de kas staan bakken water met vissen, 300 in totaal. Het water – met poep – wordt als voeding naar de planten gepompt. De planten staan in kleinkiezels, die het water zuiveren. Het gezuiverde water gaat terug naar de vissen, en een zelfvoorzienende cyclus is geboren. Lees verder

Ukrainian tensions: Russia may ‘have gas’, but the US has the dollar

To begin to understand the tensions that come with the Ukrainian crises we will have to zoom out and begin looking critically towards not just Russia, but also the west. From monetary policy to the political arena, ending with you. Lees verder

Love has understanding come and judgement fade

Our society seems to harden and love for our peers harder to give. We amaze ourselves over it, disapprove of it and place blame with the mad individual. Imagination however teaches us to take in to account the conditions of the environment -parents, school, friends, societal structure- and the person’s previous conditions. Empathy teaches us … Lees verder

Our technical reality: how cleantech and the internet will bring us the third industrial revolution

Crisis after crisis: ecological, social and economical. It would almost get you dispirited. As a lecture earlier this year reminded me however, crisis originally also means ‘turning point’. And with our current scientific and technological progress as basic idea and starting point, it shows us we can overcome the problems of our time and en … Lees verder

Panamericanismo durante la formación de la superpotencia de los Estados Unidos

La palabra ‘panamericanismo’ data de un tiempo de nacionalismo y la construcción de estado naciones fuertes. ‘Pan’ movimientos deben su nombre al antiguo panhelenismo que refiere a la unión de los griegos. Muchos siglos después en este tiempo de construcción de estado naciones la palabra se hizo revivir. Paneslavismo, que expresa el sentimiento de unidad … Lees verder

Zeitgeist: moving on

As of today I will no longer be the national coordinator for zeitgeist Netherlands; I resign. Seeing the trust that was given to me by so many and my need for a proper closure comes the need to explain this further. It’s been great years and a great learning curve. I’ve initially learned a lot … Lees verder

Kick-off Europees jaar van de burger (EYCA): Speech Seth Lievense (VIDEO)

Waar wetenschap en technologie ons de industriële revolutie brachten, geeft ze ons vandaag de dag wederom de handvaten voor een nieuwe tijd. Deze industriële revolutie was gekenmerkt door werkloosheid, maar ook door nieuwe vrijheden en evenzeer gekenmerkt door angst voor het onzekere als kansen voor de toekomst. De oude instanties voldeden niet meer; een nieuwe … Lees verder

Over liefde – Daar waar begrip ontstaat, verdwijnt het oordeel

De samenleving lijkt te verharden en liefde voor de medemens steeds moeilijker op te brengen. Alleen wat impliceert liefde eigenlijk? Liefde betekent veel meer dan ons enge huidig culturele begrip ervan. Lees verder

Naar een werkelijk duurzame economie

Op zaterdag 15 oktober 2011 zette de Occupy-beweging in navolging van Occupy Wallstreet voet aan wal in Nederland. Zowel het Beursplein in Amsterdam als het Malieveld in Den Haag werden bezet. Een van de initiatiefnemers van Occupy Amsterdam was Seth Lievense. Als coördinator van Zeitgeist Nederland probeert hij mensen aan te zetten tot een alternatieve … Lees verder

Onze technische realiteit: hoe cleantech en internet ons de derde industriële revolutie zal brengen

Crisis na crisis: ecologisch, sociaal en economisch. Het zou je bijna moedeloos maken. Zoals een lezing eerder dit jaar me echter deed herinneren betekent crises oorspronkelijk ook ‘keerpunt’. En met de huidige wetenschappelijke en technologische vooruitgang als uitgangspunt laat deze ons zien dat we de problemen van onze tijd kunnen overkomen en en passent de … Lees verder

@sethlievense /TWITTER